Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Evidenčna naročila Medicinske fakultete za leto 2017.


Predmet javnega naročila: »NAKUP REAGENTOV, KEMIKALIJ, LABORATORIJSKE OPREME, DOZIRNE OPREME, MERILNI PRIBOR IN ZAŠČITNA SREDSTVA ZA POTREBE MEDICINSKE FAKULTETE UM«
 
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si

Priloge (v ZIP datoteki):
- Razpisna dokumentacija
- OBR- 2 ponudbeni predračun; sprememba: dodana kolona "opomba"
- ESPD


 

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo dela poslovnega prostora v najem za opravljanje gostinske dejavnosti v prostorih MF UM.

Več informacij najdete v priponki.


Predmet javnega naročila: "Optični emisijski spektrometer za uporabo v medicini".
 
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
Priloge:
- razpisna dokumentacija
- obrazci

 


Seznam oddaje evidenčnih naročil od 10.000,00 EUR dalje za leto 2016.


Predmet javnega naročila: "Računovodske storitve za potrebe Medicinske fakultete Univerze v Mariboru za obdobje štirih let".
 
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
Priloge:
- Razpisna dokumentacija
- Obrazci


 Predmet javnega naročila: "Video sistem in model za učenje laparoskopije – DEMO OPREMA".
 
Kontaktna oseba: Romana Grajner, univ. dipl. ekon. Romana.Grajner@Um.Si
Priloge:
- Razpisna dokumentacija
- Obrazci

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si