Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


E l e k t r o n s k i     u r n i k

 

Študijski koledar

Študijski koledar 2012/2013
Študijski koledar 2013/2014
Študijski koledar 2014/2015
Študijski koledar 2015/2016
Študijski koledar 2016/2017
Študijski koledar 2017/2018
Študijski koledar 2018/2019

 

Urniki za zimski semester 2019-2020

1. letnik (pon-tor, sre-čet, pet)
2. letnik (pon-tor, sre-čet, pet)
3. letnik
4. letnik
5. letnik
6. letnik

 

Urniki za letni semester 2019-2020

1. letnik (pon-tor, sre-pet)
2. letnik (pon-tor, sre-pet)
3. letnik
4. letnik
5. letnik

 

Urniki za izbirne predmete 2019-2020

1. letnik
2. letnik

 

Podrobnejše informacije, datumski razporedi, navodila

1. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Anatomija s histologijo in embriologijo X X X X X X
Biologija celice       X X X
Biokemija X X X      
Biofizika X X X      
Kemija X   X      
Uvod v medicino            
 Prva pomoč X   X      
 Zgodovina medicine X          
 Medicinska angleščina   X        
 Terminologija X          
Metode raziskovalnega dela v medicini z medicinsko statistiko       X X X
Molekularna biologija z genetiko       X X X
Izbrane vsebine in novosti v biokemiji X X        
Medicina in šport 1     X, 1      
Izbrane vsebine in novosti v genetiki in genomiki medicine       X X  
Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji       X X  
Izbrane vsebine in novosti v anatomiji       X X  

 

2. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Fiziologija X X X X   X
Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika X X X      
Mikrobiologija z imunologijo X X X      
Zdravstvena psihologija in komuniciranje X X X      
Farmakologija s toksikologijo       X X X
Na dokazih podprta medicina       X X X
Patologija I.       X X X
Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji       X X  
Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji       X X X
Komuniciranje v medicini       X    

 

3. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Interna medicina s propedevtiko X X X X X X
Kirurgija X X X X X X
Patologija sistemov X X X      
Radiologija X X X      
Klinična biokemija X X X, 1, 2      
Ortopedija X X X      
Izbrane vsebine in novosti v interni medicini       X    
Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki         X  
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini       X, 1 X, 1  

 

4. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Pediatrija X X X      
Klinična psihologija in sporazumevanje X X        
Družinska medicina I. X X X      
Fizikalna in rehabilitacijska medicina X X, 1 X      
Medicinska etika in pravo       X X, 1, 2  
Sodna medicina       X X X
Patologija II.       X X X
Oftalmologija       X X X, 1
Otorinolaringologija       X X X
Biomedicinska tehnologija v kliničnem okolju in simulatorji            
Izbrane vsebine in novosti v pediatriji            
Medicina in šport 2           X
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini       X, 1 X, 1  
Urgentna medicina       X X, 1  
Oftalmologija – izbrane vsebine         X  

 

5. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Dermatovenerologija X X X      
Psihiatrija X X X, 1      
Nevrologija X X X      
Nevrokirurgija X X        
Klinična farmakologija X X        
Vplivi okolja in zdravje            
 Okoljska medicina X X X      
 Geriatrija X X        
 Medicina v izrednih razmerah X X        
 Maksilofacialna kirurgija z osnovami stomatologije X   X      
Infekcijske bolezni       X X X
Javno zdravje       X X X
Ginekologija in porodništvo       X X X
Biomedicinska tehnologija v kliničnem okolju in simulatorji            
Izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji            
Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu            
Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji            
Medicina in šport 2            
Tropska medicina            

 

6. letnik Zimski semester Letni semester
PR SE VAJE PR SE VAJE
Onkologija in radioterapija X X X      
Uvod v raziskovalno delo in telemedicino X X X      
Družinska medicina II.   X X      
Pediatrija – delo ob bolniku            
Interna medicina – delo ob bolniku            
Kirurgija – delo ob bolniku            
Biostatistika pri raziskovalnem delu       X   X
Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini            
Nastanek in vrste bolečine ter primerna obravnava bolnika z bolečino X          
Osnove paliativne medicine in paliativne oskrbe X X        
Simulacije endoskopskih in ultrazvočnih preiskav v interni medicini X X        
Oftalmologija – izbrane vsebine   X        
Sporazumevanje in vzpostavljanje odnosa med zdravnikom in bolnikom X          

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (academiccalendar1516.pdf)academiccalendar1516.pdf[ ]181 kB
Download this file (academiccalendar1617.pdf)academiccalendar1617.pdf[ ]205 kB
Download this file (academiccalendar1718.pdf)academiccalendar1718.pdf[ ]191 kB
Download this file (etika-prirocnik.pdf)etika-prirocnik.pdf[ ]2814 kB
Download this file (l1-letni1-v2.pdf)l1-letni1-v2.pdf[ ]35 kB
Download this file (l1-letni2-v2.pdf)l1-letni2-v2.pdf[ ]34 kB
Download this file (l1-zimski1.pdf)l1-zimski1.pdf[ ]34 kB
Download this file (l1-zimski2.pdf)l1-zimski2.pdf[ ]36 kB
Download this file (l1-zimski3.pdf)l1-zimski3.pdf[ ]31 kB
Download this file (l2-letni1.pdf)l2-letni1.pdf[ ]34 kB
Download this file (l2-letni2.pdf)l2-letni2.pdf[ ]33 kB
Download this file (l2-zimski1.pdf)l2-zimski1.pdf[ ]36 kB
Download this file (l2-zimski2.pdf)l2-zimski2.pdf[ ]40 kB
Download this file (l2-zimski3.pdf)l2-zimski3.pdf[ ]37 kB
Download this file (l3-letni.pdf)l3-letni.pdf[ ]36 kB
Download this file (l3-zimski.pdf)l3-zimski.pdf[ ]38 kB
Download this file (l4-letni-v2.pdf)l4-letni-v2.pdf[ ]35 kB
Download this file (l4-zimski.pdf)l4-zimski.pdf[ ]40 kB
Download this file (l5-letni.pdf)l5-letni.pdf[ ]34 kB
Download this file (l5-zimski.pdf)l5-zimski.pdf[ ]37 kB
Download this file (l6-zimski-v3.xlsx)l6-zimski-v3.xlsx[ ]42 kB
Download this file (p1-anat.pdf)p1-anat.pdf[ ]448 kB
Download this file (p1-biofiz.pdf)p1-biofiz.pdf[ ]429 kB
Download this file (p1-biokem-izb.pdf)p1-biokem-izb.pdf[ ]512 kB
Download this file (p1-kem.pdf)p1-kem.pdf[ ]439 kB
Download this file (p1-uvod.pdf)p1-uvod.pdf[ ]587 kB
Download this file (p2-mit.pdf)p2-mit.pdf[ ]427 kB
Download this file (p2-psih.pdf)p2-psih.pdf[ ]527 kB
Download this file (p2s2-fizio.pdf)p2s2-fizio.pdf[ ]135 kB
Download this file (p2s2v2-mikro-v2.pdf)p2s2v2-mikro-v2.pdf[ ]522 kB
Download this file (p3-klinbio.pdf)p3-klinbio.pdf[ ]102 kB
Download this file (p3-rad.pdf)p3-rad.pdf[ ]50 kB
Download this file (p3s3-interna-v2.pdf)p3s3-interna-v2.pdf[ ]1581 kB
Download this file (p3s3-kirurgija-v3.pdf)p3s3-kirurgija-v3.pdf[ ]349 kB
Download this file (p3s3-pat2-v2.pdf)p3s3-pat2-v2.pdf[ ]672 kB
Download this file (p4-dm1.pdf)p4-dm1.pdf[ ]293 kB
Download this file (p4-frm.pdf)p4-frm.pdf[ ]341 kB
Download this file (p4-ped.pdf)p4-ped.pdf[ ]208 kB
Download this file (p4s4-klinpsih.pdf)p4s4-klinpsih.pdf[ ]495 kB
Download this file (p5-derma.pdf)p5-derma.pdf[ ]132 kB
Download this file (p5-ger.pdf)p5-ger.pdf[ ]189 kB
Download this file (p5-klinfarma.pdf)p5-klinfarma.pdf[ ]188 kB
Download this file (p5-medIR.pdf)p5-medIR.pdf[ ]200 kB
Download this file (p5-nevrokirurgija.pdf)p5-nevrokirurgija.pdf[ ]85 kB
Download this file (p5-nevrologija.pdf)p5-nevrologija.pdf[ ]186 kB
Download this file (p5-okoljska.pdf)p5-okoljska.pdf[ ]198 kB
Download this file (p5-psihiatrija.pdf)p5-psihiatrija.pdf[ ]192 kB
Download this file (p6-onko.pdf)p6-onko.pdf[ ]98 kB
Download this file (p6-spor-izb.pdf)p6-spor-izb.pdf[ ]398 kB
Download this file (p6-uvod-v2.pdf)p6-uvod-v2.pdf[ ]486 kB
Download this file (s1-anat.pdf)s1-anat.pdf[ ]432 kB
Download this file (s1-ang.pdf)s1-ang.pdf[ ]446 kB
Download this file (s1-biofiz.pdf)s1-biofiz.pdf[ ]428 kB
Download this file (s1-biokem-izb.pdf)s1-biokem-izb.pdf[ ]451 kB
Download this file (s1-biokem.pdf)s1-biokem.pdf[ ]444 kB
Download this file (s2-mit.pdf)s2-mit.pdf[ ]434 kB
Download this file (s2-psih.pdf)s2-psih.pdf[ ]690 kB
Download this file (s3-klinbio-v2.pdf)s3-klinbio-v2.pdf[ ]38 kB
Download this file (s3-rad.pdf)s3-rad.pdf[ ]60 kB
Download this file (s4-dm1.pdf)s4-dm1.pdf[ ]214 kB
Download this file (s4-frm.pdf)s4-frm.pdf[ ]341 kB
Download this file (s4-frm2.pdf)s4-frm2.pdf[ ]111 kB
Download this file (s4-ped.pdf)s4-ped.pdf[ ]416 kB
Download this file (s4-urgentna-evidencni-list 17-18.pdf)s4-urgentna-evidencni-list 17-18.pdf[ ]102 kB
Download this file (s5-derma.pdf)s5-derma.pdf[ ]141 kB
Download this file (s5-ger-v3.pdf)s5-ger-v3.pdf[ ]268 kB
Download this file (s5-klinfarma.pdf)s5-klinfarma.pdf[ ]190 kB
Download this file (s5-maksilofacialna.pdf)s5-maksilofacialna.pdf[ ]99 kB
Download this file (s5-medIR.pdf)s5-medIR.pdf[ ]203 kB
Download this file (s5-nevrokirurgija.pdf)s5-nevrokirurgija.pdf[ ]75 kB
Download this file (s5-nevrologija.pdf)s5-nevrologija.pdf[ ]279 kB
Download this file (s5-okoljska.pdf)s5-okoljska.pdf[ ]203 kB
Download this file (s5-psihiatrija.pdf)s5-psihiatrija.pdf[ ]225 kB
Download this file (s6-dm2.pdf)s6-dm2.pdf[ ]782 kB
Download this file (s6-onko-v2.pdf)s6-onko-v2.pdf[ ]159 kB
Download this file (s6-uvod-v3.pdf)s6-uvod-v3.pdf[ ]558 kB
Download this file (studijskikoledar1617.pdf)studijskikoledar1617.pdf[ ]56 kB
Download this file (studijskikoledar1718.pdf)studijskikoledar1718.pdf[ ]26 kB
Download this file (v1-anat.pdf)v1-anat.pdf[ ]559 kB
Download this file (v1-biofiz.pdf)v1-biofiz.pdf[ ]731 kB
Download this file (v1-biokem.pdf)v1-biokem.pdf[ ]417 kB
Download this file (v1-kem.pdf)v1-kem.pdf[ ]252 kB
Download this file (v1-pp.pdf)v1-pp.pdf[ ]826 kB
Download this file (v2-fizio-v2.pdf)v2-fizio-v2.pdf[ ]382 kB
Download this file (v2-mit.pdf)v2-mit.pdf[ ]581 kB
Download this file (v2-psih.pdf)v2-psih.pdf[ ]714 kB
Download this file (v3-interna.pdf)v3-interna.pdf[ ]926 kB
Download this file (v3-kirurgija.pdf)v3-kirurgija.pdf[ ]237 kB
Download this file (v3-klinbio-porocilo.doc)v3-klinbio-porocilo.doc[ ]24 kB
Download this file (v3-klinbio-v2.pdf)v3-klinbio-v2.pdf[ ]168 kB
Download this file (v3-pat2.pdf)v3-pat2.pdf[ ]657 kB
Download this file (v3-rad-v2.pdf)v3-rad-v2.pdf[ ]227 kB
Download this file (v4-dm1.pdf)v4-dm1.pdf[ ]831 kB
Download this file (v4-frm.pdf)v4-frm.pdf[ ]341 kB
Download this file (v4-ped.pdf)v4-ped.pdf[ ]258 kB
Download this file (v5-derma.pdf)v5-derma.pdf[ ]139 kB
Download this file (v5-maksilofacialna-v2.pdf)v5-maksilofacialna-v2.pdf[ ]280 kB
Download this file (v5-nevrologija.pdf)v5-nevrologija.pdf[ ]125 kB
Download this file (v5-okoljska.pdf)v5-okoljska.pdf[ ]133 kB
Download this file (v5-psihiatrija.pdf)v5-psihiatrija.pdf[ ]235 kB
Download this file (v6-dm2.pdf)v6-dm2.pdf[ ]94 kB
Download this file (v6-onko.pdf)v6-onko.pdf[ ]319 kB
Download this file (v6-uvod-v2.pdf)v6-uvod-v2.pdf[ ]99 kB