This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Postgraduates

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 26. 9. 2017 v sklopu obveznosti podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo ANDREJ TRAMPUŽ predstavil Seminar I z naslovom »Pomen sonikacije v diagnostiki okužb vsadkov«.

Tutor/mentor je red. prof. dr. Milan Brumen, moderator je doc. dr. Nina Gorišek Miksić, dr. med.

Predstavitev bo potekala ob 10. uri v predavalnici 2N16 na MFUM, Taborska 8, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 26. 9. 2017 v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo MARKO LIPOVEC predstavil Seminar I z naslovom »Rekonstrukcija dojke, predstavitev metod«.

Tutor/mentor je izr. prof. dr. Andrej Čretnik, dr. med., moderator je doc. dr. Arpad Ivanecz, dr. med..

Predstavitev bo potekala ob 9.00 uri v predavalnici 2N20 na MFUM.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

T: +386 2 2345 821 
F: +386 2 2345 820 
E-mail: mf@um.si