Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo v ponedeljek, dne 24. 9. 2012  v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo Tina HOJNIK predstavila Seminar I z naslovom »Genetika atopijskega dermatitisa«.

 

Tutor/mentor je prof. dr. Uroš POTOČNIK, moderator je red. prof. dr. Nadja KOKALJ VOKAČ.


Predstavitev bo potekala ob 13.00 uri v Laboratorijskem centru Magdalena MF UM, Center za humano molekularno genetiko in farmakogenomiko, Magdalenski trg 5, Maribor


Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo v četrtek, dne 27. 9. 2012  v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo Tomaž BRODNIK predstavil Seminar I z naslovom »LIA (local Infiltration anesthesia)«.

 

Mentor/tutor je doc. dr. Matjaž VOGRIN, moderator je doc. dr. Samo FOKTER.


Predstavitev bo potekala ob 8.15 uri v sejni sobi 9. Etaže UKC Maribor.

 
Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo v ponedeljek, dne 24. 9. 2012  v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo LARISA ZEMLJIČ predstavila Seminar I z naslovom »Genetika celiakije«.

 

Tutor/mentor je izr. prof. dr. Uroš POTOČNIK, moderator je red. prof. dr. Nadja KOKALJ VOKAČ.


Predstavitev bo potekala ob 12.00 uri v Laboratorijskem centru Magdalena MF UM, Center za humano molekularno genetiko in farmakogenomiko, Magdalenski trg 5, 2000 Maribor.

 


Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo v ponedeljek, dne 24. 9. 2012  v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo IGOR KARNJUŠ predstavil Seminar I z naslovom »In-situ simulacije v medicini«.

 

Mentor/tutor je doc. dr. Miljenko Križmarič, so-mentor: doc. dr. Dušan Mekiš, moderator je prof. dr. Mirt KAMENIk.


Predstavitev bo potekala ob 11.00 uri v knjižnici UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

 
Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,


obveščamo vas, da bo v torek, dne 25. 9. 2012  v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo VESNA LESJAK predstavila Seminar I z naslovom »Vpliv ultrafinih delcev na zdravje ljudi«.

 

Tutor/mentor je prof. dr. Ivan ERŽEN, moderator je doc. dr. Marjan PREMIK.


Predstavitev bo potekala ob 18.00 uri v predavalnici 2 Medicinske fakutlete Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor.

 
Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani slušatelji predmeta Farmacevtska biotehnologija,

večina še ni oddala kratke domače naloge-vaje o spremljanju kliničnih preizkušanj na področju genske terapije.

Lepo prosim, da mi čim prej pošljete svoj izdelek, da lahko zaključim prijavnice za izpit/ opravljene obveznosti.

 

Lep pozdrav,

Prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan