Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

OBVESTILO ZA JAVNOST

Dodatne informacije:

Prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med., dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, e'mail: ivan.krajnc@um.si ; tel. 02 234 58 22

Z VISOKIM PRIZNANJEM NAGRAJENO VIZIONARSTVO MEDICINSKE FAKULTETE

 /Maribor, 17. januarja 2017/ Dekan prof. dr. Ivan Krajnc je prejel priznanje Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju za leto 2016 za vizionarsko in komunikacijsko vlogo pri ustanavljanju in delovanju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, ki ga podeljuje Slovenska znanstvena fundacija. Kot je v svojem obvestilu zapisal direktor Slovenske znanstvene fundacije dr. Edvard Kokol, so člani komisije, ki je obravnavala predloge, prepoznali kakovost komunikacije z različnimi javnostmi ter posebnosti, ki jih je nosilec priznanja pri tem uporabljal in razvil med komunikacijo znanosti. Prof. dr. Ivan Krajnc je bil iniciator in organizator prvega slovenskega Strokovnega posveta o zdravstvenem sistemu in sistemu izobraževanja zdravnikov ter primerjavi z Evropsko unijo, v okviru katerega so ugledni in kompetentni sogovorniki opozorili na docela nedorečeno specifično področje statusa obeh univerzitetnih kliničih centrov in obeh medicinskih fakultet v luči pričakovane evropske akreditacije. Prof. dr. Ivan Krajnc je bil tudi odgovornik urednik zbornika strokovnega posveta, ki je ne le primerno gradivo za nadaljnje razprave in pripravo ustreznih sistemskih sprememb, temveč prinaša tudi za slovenske razmere povsem nov pogled na obravnavano področje.

Ob številnih dosežkih dekana druge slovenske medicinske fakultete je s primerno znanstveno skepso že spomladi 2016 opozoril vse najbolj kompetentne institucije v državi (od predsednika države in predsednika vlade do resornih ministrov) na neprimerno in omejevalno sistemsko ureditev zdravstvenega sistema in sistema izobraževanja v medicini. Ob tem je opozoril na v prihodnjih letih načrtovano evropsko akreditacijo medicinskih fakultet in univerz ter univerzitetnih kliničnih centrov. Jesenski kongres AMSE v Pragi je prinesel potrditev projekta in okvirno časovnico. Glede na neodzivnost in morda nerazumevanje posredovanih opozoril, idej in predlogov rešitev je prof. dr. Ivan Krajnc 14. septembra 2016 v avditoriju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru organiziral omenjeni posvet. K sodelovanju je pritegnil strokovnjake od medicine z obeh medicinskih fakultet in obeh kliničnih centrov do ekonomije in prava. Zbranih več kot 150 udeležencev je prisluhnilo med drugim tudi stališčem osrednjih zdravniških organizacij. Nekdanji rektor Medicinske univerze v Gradcu prof. dr. Josef Smolle je predstavil rešitve, ki so jih uveljavili v Republiki Avstriji, udeleženci so prisluhnili tudi izkušnjam iz prakse.

Dogodek je izjemno odmeval tako v strokovni kot politični in splošni javnosti, med drugim je bila zanimiva ugotovitev predstavnikov ministrstva za šolstvo, da v Sloveniji do pobud in simpozija nihče ni razmišljal ali razpravljal o specifičnem položaju medicinskih fakultet in univerzitetnih kliničnih centrov. Najpomembneje pa je, da o potrebnih spremembah že tečejo razprave in v pripravi so tudi ustrezne spremembe.

»Veseli me, da je slovensko znanstveno okolje prepoznalo potrebo po ureditvi specifičnega zdravstvenega sistema in sistema izobraževanja v medicini in glede na vsa naša dosedanja prizadevanja moramo storiti vse, kar je v naši moči, da bomo ne le strokovno temveč tudi organizacijsko sledili toku evropskega razvoja,« je bil ob podelitvi zadovoljen dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.