Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

MEDICINSKA FAKULTETA UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Perkutana transluminalna angioplastika nativnih hemodializnih arteriovenskih fistul z balonom, prekritim s paklitakselom«

Disertacijo bo zagovarjal Jernej Lučev, dr. med.,

v ponedeljek, 17. junija 2019 ob 10.30 uri v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.