Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


VISOKOŠOLSKI UČITELJI - REDNI PROFESORJI

Prof. dr. Igor But
Prof. dr. Anton Crnjac
Prof. dr. Dejan Dinevski
Prof. dr. Radovan Hojs
Prof. dr. Mirt Kamenik
Prof. dr. Željko Knez
Prof. dr. Nadja Kokalj Vokač
Prof. dr. Dean Korošak
Prof. dr. Ivan Krajnc
Prof. dr. Maja Leitgeb
Prof. dr. Dušanka Mičetić Turk
Prof. dr. Dušica Pahor
Prof. dr. Božena Pejković
Prof. dr. Uroš Potočnik
Prof. dr. Maja Rupnik
Prof. dr. Andreja Sinkovič
Prof. dr. Pavel Skok
Prof. dr. Marjan Slak Rupnik
Prof. dr. Tadej Strojnik
Prof. dr. Iztok Takač

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI - IZREDNI PROFESORJI

Izr. prof. dr. Darja Arko
Izr. prof. dr. Sebastjan Bevc
Izr. prof. dr. Andrej Čretnik
Izr. prof. dr. Robert Ekart
Izr. prof. dr. Vojko Flis
Izr. prof. dr. Marijana Glaser Kraševec
Izr. prof. dr. Miljenko Križmarić
Izr. prof. dr. Saška Lipovšek
Izr. prof. dr. Gregor Majdič
Izr. prof. dr. Nataša Marčun Varda
Izr. prof. dr. Milan Reljić
Izr. prof. dr. Matjaž Vogrin

 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI - DOCENTI

Doc. dr. Vojko Berce
Doc. dr. Helena Sabina Čelešnik
Doc. dr. Bogdan Čizmarevič
Doc. dr. Jurij Dolenšek
Doc. dr. Polonca Ferk
Doc. dr. Vida Gavrič Lovrec
Doc. dr. Marko Gosak
Doc. dr. Zalika Klemenc Ketiš
Doc. dr. Vilma Kovač
Doc. dr. Marta Macedoni Lukšič
Doc. dr. Uroš Maver
Doc. dr. Pika Meško Brguljan
Doc. dr. Nina Miksić Gorišek
Doc. dr. Faris Mujezinović
Doc. dr. Janez Rebol
Doc. dr. Katja Repnik
Doc. dr. Andraž Stožer
Doc. dr. Ksenija Tušek Bunc

 

UČITELJI VEŠČIN

Mag. Suzana Kert
Vesna Rauter, prof. športne vzgoje

 

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI - ASISTENTI Z DOKTORATOM

Asist. dr. Barbara Dariš
Asist. dr. Vojislav Ivetić
Asist. dr. Sandra Janežič
Asist. dr. Lidija Kocbek
Asist. dr. Petra Kotnik
Asist. dr. Andrej Kravos
Asist. dr. Danijela Krgovič
Asist. dr. Lidija Križančić Bombek
Asist. dr. Miha Munda
Asist. dr. Mateja Rakuša
Asist. dr. Maša Skelin Klemen
Asist. dr. Maja Šikić Pogačar
Asist. dr. Erika Zelko

 

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI - ASISTENTI

Asist. Lea Gril Jevšek
Asist. Viljem Pohorec

 

 

 

 

 

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si