Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 14. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30818836 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Genski polimorfizmi pri mezoteliomu«.

Predstavitev bo potekala ob 11.00 uri v predavalnici 2N20 na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 7. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820828 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Pravilo o prenehanju oživljanja«.

Predstavitev bo potekala ob 9.00 uri v seminarski sobi Urgentnega centra Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v ponedeljek, dne 17. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820860 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Vpliv hemodinamsko pomembnih stenoz ACI na vazodilatatorno kapaciteto možganskih arterij«.

Predstavitev bo potekala ob 8.30 uri na Oddelku za nevrološke bolezni, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada objavljen razpis za FINANCIRANJE ŠTUDIJSKEGA OZIROMA ZNANSTVENEGA OBISKA ŠTUDENTOV V TUJINI (256. JR).

Namen javnega razpisa je:

  • Spodbujanje raziskovalnega sodelovanja študentov, vpisanih na slovenske visokošolske zavode, z ustanovami in raziskovalnimi inštituti v tujini, kjer delujejo slovenski profesorji, z namenom pridobitve novih znanj in spretnosti na področju raziskovalnega dela ter za povezovanje med slovenskimi znanstveniki v tujini in slovenskimi visokošolskimi zavodi.

Cilj javnega razpisa je:

  • Pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, za stroške nastanitve, prehrane in drugih neposrednih stroškov v času obiska do višine 250€ na teden.
  • Kritje potnih stroškov od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk do višine 1000€ na obisk.

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2018 dalje, do vključno 31. 12. 2018.

Več o razpisu preberite na spletni strani sklada.

Rok za oddajo prijav je do vključno 30. 9. 2018 oz. do porabe sredstev.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 7. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820934 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Laktat in visoko občutljivi C-reaktivni protein kot napovedna dejavnika pri izvenbolnišničnem srčnem zastoju«.

Predstavitev bo potekala ob 8.30 uri v Urgentnem centru MB, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 7. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820941 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Celostna analiza nemotoričnih simptomov in znakov Parkinsonove bolezni«.

Predstavitev bo potekala ob 8.30 uri na Oddelku za nevrološke bolezni UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.