Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dne 13. 7. 2018 na svoji spletni strani in v

Uradnem listu RS št. 48/2018 objavil Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1.

Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni

člen raziskovalec na začetku kariere. Rok prijave na razpis je 5. 10. 2018 do 12. ure.

Doktorji znanosti oz. doktorandi so lahko iz vzhodne ali zahodne regije oziroma tudi iz tujine. Posebna pozornost bo namenjena brezposelnim raziskovalcem in raziskovalcem,

ki bodo za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta prišli v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini. 

Prijavitelj bo v skladu s pogoji javnega razpisa z raziskovalcem iz izbrane vloge na javni razpis sklenil pogodbo o zaposlitvi v skladu s Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost.

Pogodba o zaposlitvi raziskovalca na začetku kariere bo sklenjena za polni delovni čas najmanj za celotno obdobje izvajanja oz. sofinanciranja raziskovalnega projekta (operacije), tj. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.

Raziskovalec na dan objave javnega razpisa z raziskovalno organizacijo prijaviteljico ne sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Na razpisu je za prijavitelja (možna sta samo UM in FIŠ NM), ki sta v Vzhodni Kohezijski regiji, na voljo finančnih sredstev za okvirno 56 novih zaposlitev.

Rezultat operacije je uspešna izvedba raziskovalnega projekta v splošno korist, ki vključuje sodelovanje z gospodarskim subjektom in zaposlitev raziskovalca v raziskovalni organizaciji za polni delovni

čas v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %), in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – 80 %. Višina razpoložljivih sredstev je

12.876.300,00 EUR, od tega za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 9.614.304,00 EUR in za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.261.996,00 EUR.

Besedilo javnega razpisa in ostalo razpisno dokumentacijo najdete na povezavi: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1630

Prijavitelj (UM) se lahko na javni razpis prijavijo z več vlogami. Vsaka vloga predstavlja en raziskovalni projekt (operacijo), vezan na enega raziskovalca. Prijavitelj se lahko z imenom istega kandidata prijavijo zgolj z eno vlogo.

Dodatne informacije: g. Peter Alešnik, Univerza v Mariboru, Služba za prenos znanja in tehnologij, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel. št.: 23 55 375 oz. peter.alesnik@um.si

O B V E S T I L O

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v četrtek, dne 19. 7. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820794 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Ohranjanje znanja prvih posredovalcev«.

Predstavitev bo potekala ob 8.00 uri v sejni sobi Urgentnega centra Maribor, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

O B V E S T I L O

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 31. 7. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820804 predstavil/-a Seminar I z naslovom »The invovement of the mTOR pathway in gynecological neoplastic diseases«.

Predstavitev bo potekala ob 13.00 uri v seminarski sobi na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

O B V E S T I L O

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v četrtek, dne 19. 7. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820833 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Ledvična okvara po operacijah na odprtem srcu«.

Predstavitev bo potekala ob 14.00 uri v sejni sobi Oddelka za travmatologijo (7. nadstropje Klinike za kirurgijo), UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

O B V E S T I L O

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v četrtek, dne 12. 7. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820961 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Mikrovaskularnost reaktivnost, stresni odgovor in bolečina ob dodatku spinalne analgezije k splošni anesteziji za ginekološke laparoskospke posege«.

Predstavitev bo potekala ob 15.00 uri v knjižnici Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.