Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani,

 

razpisan je dodatni rok za kolokvij Okoljska medicina (v sklopu predmeta Vplivi okolja in zdravje), in sicer v petek, 27.10.2017 ob 20:30 v 1N26.

 

Lep pozdrav,

Referat MF

Spoštovani,

vljudno vabljeni na vpis na seznam praktikuma 6. letnik vsi študenti, ki ste že ali še boste del praktikuma 6. letnik opravili v tujini (ne glede ali bo to preko Erasmus+ ali ne).

Sestanek bo v sredo, 18.10.2017 ob 14. uri v 2N16. Prosimo, da predhodno preverite dogovorjene datume za praktikum v tujini.

 

Referat MF

Spoštovani

Vljudno prosimo, da v referat do vključno ponedeljka, 16.10.2017 preko e-pošte referat.mf@um.si  sporočite obvezno menjavo izbirnih predmetov skladno s spodnjim sklepom KŠZ MF UM z dne 12.10.2017:

SKLEP:

Študentom 5. letnika, ki so izbrali izbirne predmete Sporočanje in vzpostavljanje odnosa, Izbrane vsebine in novosti v nevrologiji, Izbrane vsebine in novosti v geriatriji, Nastanek in vrsta bolečine, ki se v 2017/18 zaradi premajhnega števila prijav v 5. letniku ne bodo izvajali, se ponudi izvedba navedenih predmetov skupaj s 6. letnikom oz. sledeči izbirni predmeti 5. letnika: Simulacije endoskopskih in UZ preiskav, Medicinska tehnologija, Medicina in šport 2, Tropska medicina, Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji, Izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji, Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu, Kirurški vidiki medicine v izrednih razmerah.

Študentom 5. letnika, ki so izbrali izbirni predmet Urgentna medicina, ki se v 2017/18 zaradi premajhnega števila prijav v 5. letniku ne bo izvajal, se ponudi izvedba navedenega predmeta skupaj s 4. letnikom oz. zgoraj navedeni predmeti 5. letnika, ki se bodo izvajali v 2017/18.

V kolikor do navedenega termina ne boste javili spremembe, bomo prerazporeditev opravili v referatu!

Referat

Spoštovani

Vljudno prosimo, da v referat do vključno ponedeljka, 16.10.2017 preko e-pošte referat.mf@um.si  sporočite obvezno menjavo izbirnih predmetov skladno s spodnjim sklepom KŠZ MF UM z dne 12.10.2017:

SKLEP:

Študentom 4. letnika, ki so izbrali izbirne predmete Angleščina v medicini, Izbrane vsebine in novosti v pediatriji, Z dokazi podprta medicina, ki se v 2017/18 zaradi premajhnega števila prijav ne bodo izvajali, se ponudijo sledeči izbirni predmeti 4. letnika Simulacije endoskopskih in UZ preiskav, Medicina in šport 2, Izbrane vsebine in novosti v anesteziologiji, Urgentna medicina, Izbrane vsebine in novosti v oftalmologiji, Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini.

Študenti 4. letnika, ki so izbrali izbirne predmete Medicinska tehnologija, Nastanek in vrsta bolečine, Osnove paliativne medicine, ki se v 2017/18 zaradi premajhnega števila prijav v 4. letniku ne bodo izvajali, se ponudi izvedba navedenih predmetov skupaj s 5. letnikom oz. 6. letnikom (Nastanek in vrsta bolečine) oz. zgoraj navedeni izbirni predmeti , ki se bodo izvajali v 2017/18.

V kolikor do navedenega termina ne boste javili spremembe, bomo prerazporeditev opravili v referatu!

Referat

Spoštovani

Vljudno prosimo, da v referat do vključno ponedeljka, 16.10.2017 preko e-pošte referat.mf@um.si  sporočite obvezno menjavo izbirnih predmetov skladno s spodnjim sklepom KŠZ MF UM z dne 12.10.2017:

SKLEP:

Študentom 3. letnika, ki so izbrali izbirni predmet Izbrane vsebine in novosti v interni medicini, ki se v 2017/18 zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal, se ponudijo sledeči izbirni predmeti 3. letnika: Izbrane vsebine in novosti v radiologiji, Izbrane vsebine in novosti v propedevtiki, Izbrane vsebine in novosti v kirurgiji in Simulacije endoskopskih in UZ preiskav.

Študentu 3. letnika, ki je izbral izbirni predmet Komuniciranje v medicini, ki se v 2017/18 zaradi premajhnega števila prijav v 3. letniku ne bo izvajal, se ponudi izvedba skupaj z 2. letnikom oz. zgoraj navedeni izbirni predmeti 3. letnika, ki se bodo izvajali v 2017/18.

V kolikor do navedenega termina ne boste javili spremembe, bomo prerazporeditev opravili v referatu!

Referat

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si