This site is using cookies

Faculty of Medicine University of Maribor

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 24. 9. 2019 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30823298 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Ultrazvočna elastografija v interni medicini«.

Predstavitev bo potekala ob 14. uri v sejni sobi Klinike za interno medicino, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.