Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru


RAZPIS ZA VPIS 2018/2019

Informacije o prijavi, vpisu, razpisanih študijskih programih in vpisnih pogojih se nahajajo v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/2019, ki je objavljen na http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani.

Prvi prijavni rok traja od 6. 2. 2018 do 30. 3. 2018.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

 

NAVODILA ZA VPIS V 1. LETNIK

Skladno z Rokovnikom za vpis bo vpis sprejetih kandidatov v prvem roku potekal v času od 27. julija do 17. avgusta 2018. Fakulteta bo sprejete kandidate pisno obvestila o točnem datumu vpisa.

OPOZORILO! Če se vpisa ne udeležite, se upošteva, da odstopate od vpisa, vaše vpisno mesto pa se lahko kot prosto vpisno mesto razpiše v drugem prijavnem roku.

 

NAVODILA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je izpolnil s študijskim programom določene obveznosti. Navodila za redni vpis v višji letnik najdete tukaj.

 

NAVODILA ZA IZJEMNI IN PONOVNI VPIS

Izjemni vpis

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve MFUM na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.

Ponovni vpis

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:

  1. opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.
  2. redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po Statutu omogočajo podaljšanje statusa študenta.

Skladno s Statutom UM ter Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM se postopek za izjemni vpis v višji letnik in ponovni vpis ter podaljšanje ABS začne na pisno prošnjo študenta. Prošnja mora biti oddana na obrazcu »Prošnja za KŠZ«. Prošnji je potrebno obvezno priložiti tudi dokumentacijo, ki se jo zahteva v Merilih za presojo prošenj študentov za posamezni primer ter potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa/odločbe.

Navodila za izjemni ali ponovni vpis – za študijsko leto 2017/2018.

 

 

 

 

 

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si