Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Organi in komisije


Senat Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Ivan KRAJNC
 2. red. prof. dr. Anton CRNJAC
 3. red. prof. dr. Radovan HOJS
 4. red. prof. dr. Dušanka MIČETIĆ TURK
 5. red. prof. dr. Breda PEČOVNIK BALON
 6. red. prof. dr. Uroš POTOČNIK
 7. red. prof. dr. Iztok TAKAČ
 8. izr. prof. dr. Sebastjan BEVC
 9. izr. prof. dr. Nataša MARČUN VARDA
 10. izr. prof. dr. Matjaž VOGRIN
 11. doc. dr. Hojka GREGORIČ KUMPERŠČAK
 12. doc. dr. Uroš MAVER
 13. doc. dr. Andraž STOŽER
 14. Jure HANŽELIČ – študent Medicinske fakultete UM
 15. Teja RAKOVEC – študentka Medicinske fakultete UM
 16. Janina ULBL – študentka Medicinske fakultete UM
 17. Tadej PETRESKI – študent Medicinske fakultete UM

Poslovodni odbor Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Ivan KRAJNC – predsednik
 2. red. prof. dr. Anton CRNJAC
 3. red. prof. dr. Zmago TURK
 4. izr. prof. dr. Marjan SKALICKY
 5. izr. prof. dr. Matjaž VOGRIN
 6. doc. dr. Bogdan ČIZMAREVIČ
 7. Živa Ledinek – študentka Medicinske fakultete UM

Komisija za študijske zadeve Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Radovan HOJS – predsednik
 2. red. prof. dr. Breda PEČOVNIK BALON
 3. izr. prof. dr. Mirt KAMENIK
 4. izr. prof. dr. Artur PAHOR
 5. izr. prof. dr. Robert EKART
 6. doc. dr. Vida GAVRIĆ LOVREC
 7. Živa LEDINEK – študentka Medicinske fakultete UM
 8. Mario KÖK – študent Medicinske fakultete UM

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Dušica PAHOR – predsednica
 2. red. prof. dr. Dušanka MIČETIĆ TURK
 3. red. prof. dr. Iztok TAKAČ
 4. red. prof. dr. Uroš POTOČNIK
 5. red. prof. dr. Pavel SKOK
 6. Vanja ZAMUDA – študentka Medicinske fakultete UM
 7. Nejc PULKO – študent Medicinske fakultete UM

Habilitacijska komisija Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Dušica PAHOR – predsednica
 2. red. prof. dr. Pavel SKOK
 3. red. prof. dr. Tadej STROJNIK
 4. izr. prof. dr. Milan RELJIČ
 5. doc. dr. Andraž STOŽER

Komisija za založniško dejavnost Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Marjan SLAK RUPNIK – predsednik
 2. red. prof. dr. Andreja SINKOVIČ
 3. red. prof. dr. Tadej STROJNIK
 4. izr. prof. dr. Nataša MARČUN VARDA
 5. doc. dr. Andrej ZAVRATNIK
 6. Zorica MILINOVIĆ

Komisija za ocenjevanje kakovosti Medicinske fakultete UM

 1. doc. dr. Andraž STOŽER – predsednik
 2. doc. dr. Jurij DOLENŠEK
 3. asist. dr. Mateja ZEMLJIČ
 4. Nejc BREZNIK – študent Medicinske fakultete UM
 5. Matija AMBROŽ – študent Medicinske fakultete UM
 6. Marko PLATNJAK – študent Medicinske fakultete UM
 7. Irena GORZA – referat Medicinske fakultete UM

Komisija za mednarodno sodelovanje Medicinske fakultete UM

 1. doc. dr. Bogdan ČIŽMAREVIČ – predsednik
 2. red. prof. dr. Dušanka MIČETIĆ TURK
 3. red. prof. dr. Breda PEČOVNIK BALON
 4. red. prof. dr. Igor BUT
 5. izr. prof. dr. Matjaž VOGRIN
 6. Špela KOSI – študentka Medicinske fakultete UM
 7. Urška ELBL – študentka Medicinske fakultete UM

Komisija za podelitev nagrad, priznanj in pohval Medicinske fakultete UM

 1. red. prof. dr. Anton CRNJAC
 2. red. prof. dr. Ivan KRAJNC
 3. red. prof. dr. Dušica PAHOR
 4. izr. prof. dr. Milan RELJIĆ
 5. doc. dr. Andrej ZAVRATNIK

 

 

 

 

 

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si