Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Spoštovani,
v prilogi vam pošiljamo:

1.       osnutek Sprememb in dopolnitev Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev,
2.       osnutek Priloge 1 Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev,
3.       osnutek Meril za izvolitve v raziskovalne nazive na Univerzi v Mariboru,
4.       osnutek Pravilnika o postopku izvolitev v raziskovalne nazive na Univerzi v Mariboru,
5.       osnutek Pravilnika o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede in
6.       osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru;

ki jih je obravnavala Statutarna komisija Univerze v Mariboru na svoji 8. redni seji dne 21. 4. 2017 ter sprejela sklep, da se da navedene osnutke v javno obravnavo članicam Univerze v Mariboru, do vključno 8. 5. 2017 do 13:00 ure.
Javna obravnava navedenih osnutkov traja do vključno 8. 5. 2017 do 13:00 ure.
Članice Univerze v Mariboru, druge članice Univerze v Mariboru, sindikati in Študentski svet Univerze v Mariboru lahko svoje predloge posredujejo v času trajanja javne obravnave na naslov Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Služba za pravne in splošne zadeve« in v elektronski obliki na elektronski naslov: bojana.slana@um.si.