Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Spoštovani,

v prilogi vam pošiljamo:
-        osnutek Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru,
-        osnutek Sprememb in dopolnitev Priloge dejavnosti k Statutu UM in
-        osnutek sprememb priloge I. Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev,
ki ju je obravnavala Statutarna komisija Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji dne 23. 11. 2016 ter sprejela sklep, da se da navedene osnutke v javno obravnavo članicam Univerze v Mariboru, do vključno 8. 12. 2016.
Javna obravnava navedenih osnutkov traja do vključno 8. 12. 2016.
Članice Univerze v Mariboru in druge članice Univerze v Mariboru lahko svoje predloge posredujejo v času trajanja javne obravnave, na naslov Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Služba za pravne in splošne zadeve« in v elektronski obliki na elektronski naslov: bojana.slana@um.si.

Lep pozdrav!
Rektor Univerze v Mariboru: prof. dr. Igor Tičar, l. r.