Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Topni receptor ST2 kot prognostični označevalec pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo«

Disertacijo bo zagovarjala mag. Evgenija Homšak, mag. farm., v četrtek, 4. julija 2019 ob 13. uri v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Vpliv osnovnega obolenja na pripravljenost bolnika na zdravljenje pridružene erektilne disfunkcije«

Disertacijo bo zagovarjal mag. Dejan Bratuš, dr. med., v torek, 2. julija 2019 ob 9. uri

v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v sredo, dne 3. 7. 2019 potekala predstavitev Seminarja I z naslovom »Endotelna disfunkcija: patofiziologija, vrednotenje, biomarkerji«.

Predstavitev bo potekala ob 12.00 uri v predavalnici 2N20 na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v ponedeljek, dne 1. 7. 2019 potekala predstavitev Seminarja I. z naslovom »Samoocena bolnika v prepoznavanju dejavnikov tveganja in preprečevanju odvisnosti od opioidov zaradi zdravljenja kronične nemaligne bolečine«.

Predstavitev bo potekala ob 8.00 uri v predavalnici 2N2 na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

Medicinska fakulteta UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom »Zdravljenje primarnih jetrnih tumorjev z elektrokemoterapijo (ECT)«,

Disertacijo bo zagovarjal/-a Mihajlo Đokić, dr. med., v ponedeljek, 1. julija 2019 ob 11. uri v predavalnici 2N20 na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.

MEDICINSKA FAKULTETA UM objavlja zagovor doktorske disertacije z naslovom:

»Perkutana transluminalna angioplastika nativnih hemodializnih arteriovenskih fistul z balonom, prekritim s paklitakselom«

Disertacijo bo zagovarjal Jernej Lučev, dr. med.,

v ponedeljek, 17. junija 2019 ob 10.30 uri v predavalnici 2N20 Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, Taborska 8, Maribor.

Doktorska disertacija je na vpogled v dekanatu fakultete, Taborska 8, Maribor.