Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 11. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820888 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Povezava med empatično naravnanostjo in izgorelostjo pri zdravnikih družinske medicine«.

Predstavitev bo potekala ob 12.00 uri na Katedri za družinsko medicino, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 31. 8. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820989 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Vpliv polifenolov na rast in hondrogeno diferenciacijo matičnih mezenhimskih celic pri bolnikih z osteoartrozo«.

Predstavitev bo potekala ob 10.00 uri v sejni sobi Oddelka za ortopedijo, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 7. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820787 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Imunološki dogodki pri kronični urtikariji in mehanizmi delovanja omalizumaba«.

Predstavitev bo potekala ob 14.00 uri v predavalnici (pritličje) Klinike Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

      

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v ponedeljek, dne 3. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820873 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Povezava med parodontalno in sladkorno boleznijo«.

Predstavitev bo potekala ob 16.00 uri v predavalnici 2N20 na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani študenti in diplomanti MF UM,

 

vabimo Vas k sodelovanju na izpitnem roku izpita CCSE dne 15. 9. 2018.

Rok prijave na izpit je 17. 8. 2018. Vse informacije o izvajanju izpita in prijavi so na voljo na spletni strani: http://www.mf.uni-mb.si/si/center-za-izobrazevanje/o-izpitu-ccse

 

Lep pozdrav,

Asist. Monika Sobočan, dr. med.
Koordinatorica Centra za izobraževanje v medicini

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dne 13. 7. 2018 na svoji spletni strani in v

Uradnem listu RS št. 48/2018 objavil Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1.

Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni

člen raziskovalec na začetku kariere. Rok prijave na razpis je 5. 10. 2018 do 12. ure.

Doktorji znanosti oz. doktorandi so lahko iz vzhodne ali zahodne regije oziroma tudi iz tujine. Posebna pozornost bo namenjena brezposelnim raziskovalcem in raziskovalcem,

ki bodo za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta prišli v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini. 

Prijavitelj bo v skladu s pogoji javnega razpisa z raziskovalcem iz izbrane vloge na javni razpis sklenil pogodbo o zaposlitvi v skladu s Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost.

Pogodba o zaposlitvi raziskovalca na začetku kariere bo sklenjena za polni delovni čas najmanj za celotno obdobje izvajanja oz. sofinanciranja raziskovalnega projekta (operacije), tj. od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.

Raziskovalec na dan objave javnega razpisa z raziskovalno organizacijo prijaviteljico ne sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Na razpisu je za prijavitelja (možna sta samo UM in FIŠ NM), ki sta v Vzhodni Kohezijski regiji, na voljo finančnih sredstev za okvirno 56 novih zaposlitev.

Rezultat operacije je uspešna izvedba raziskovalnega projekta v splošno korist, ki vključuje sodelovanje z gospodarskim subjektom in zaposlitev raziskovalca v raziskovalni organizaciji za polni delovni

čas v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %), in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) – 80 %. Višina razpoložljivih sredstev je

12.876.300,00 EUR, od tega za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 9.614.304,00 EUR in za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 3.261.996,00 EUR.

Besedilo javnega razpisa in ostalo razpisno dokumentacijo najdete na povezavi: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1630

Prijavitelj (UM) se lahko na javni razpis prijavijo z več vlogami. Vsaka vloga predstavlja en raziskovalni projekt (operacijo), vezan na enega raziskovalca. Prijavitelj se lahko z imenom istega kandidata prijavijo zgolj z eno vlogo.

Dodatne informacije: g. Peter Alešnik, Univerza v Mariboru, Služba za prenos znanja in tehnologij, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, tel. št.: 23 55 375 oz. peter.alesnik@um.si