Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Obveščamo vas, da bo Univerza v Mariboru najkasneje v prvi polovici meseca julija 2018 na svoji spletni strani www.um.si objavila »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019«. Javni razpis ne bo vseboval večjih sprememb pogojev in meril pri ocenjevanju vlog kot jih je določal Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017.

Senat UM je na svoji redni seji dne 22. 5. 2018 tudi že potrdil Merila za ocenjevanje vlog na Javnem razpisu za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019«.

Razpis bo namenjen študentom, ki:

  • bodo v študijskem letu 2018/2019 vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in so med študijem redno napredovali v višji letnik;
  • še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
  • iz javnih sredstev še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to, na kateri instituciji so študirali in ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne;
  • imajo izbranega mentorja in
  • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zberejo skupaj najmanj 24 točk.

Pogoj »še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti« ne velja za študente, ki so imeli v študijskem letu 2017/2018 doktorski študij sofinanciran skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017.

Več informacij najdete TUKAJ

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 22. 6. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820895 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Celiakija«.

Predstavitev bo potekala ob 10.00 uri v sejni sobi Klinike za pediatrijo, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,

Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS ter Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, informativni dan o možnostih financiranja doktorskega študija med zaposlitvijo z namenom usposabljanja za raziskovalno delo.

Ob tem bodo predstavljene pomembnejše informacije najavljenega Javnega razpisa za zaposlitev raziskovalcev[1]  na začetku kariere do doktorata znanosti za leto 2018 ter vidik Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev. Predstavljen bo tudi EURAXESS, pan-evropska iniciativa, ki deluje pod okriljem Evropske komisije, namenjena podpori mobilnim raziskovalcem (iskanje zaposlitev, objava profesionalnih življenjepisov v bazo, pridobitev informacij o vizah, delovnih dovoljenjih itn.).

Podrobnejše informacije o programu so razvidne v nadaljevanju sporočila.

#Zaposlitev #Doktorat znanosti

Informativni dan

Zaposlitev s plačanim doktorskim študijem za sodelovanje pri raziskovalnem delu, »Listina&Kodeks«, EURAXESS, ki bo

  1. junija 2018, s pričetkom ob 10. uri v dvorani Severni stolp Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15.

Program:

10:00 – 10:45 Program »Mladi raziskovalci«, prijava na javni razpis Univerze v Mariboru: ga. Matejka Ahčin, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).

10:45 – 11:30 Program Evropske unije, Obzorje 2020, Marie Skłodowska-Curie: ga. Petra Tramte, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

11:30 –11:45  Evropska Listina za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (Listina&Kodeks): ga. Petra Tramte, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

11:45 – 12:15 EURAXESS: prosta delovna mesta, storitve mednarodne mobilnosti, geografska mreža povezav: mag. Robert Marinšek, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

 

Informativni dan je namenjen:

- študentom in diplomantom, ki jih zanima sodelovanje pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 

- mentorjem, ki bodo v študijskem letu 2018/2019 pričeli z usposabljanjem izbranih kandidatov na Javnem razpisu za zaposlitev raziskovalcev[1]  na začetku kariere do doktorata znanosti,

- tistim, ki so že mentorji raziskovalcem na začetku kariere, financiranih po programu ARRS »Mladi raziskovalci« (in)ali EU, Obzorje 2020, Marie Skłodowska-Curie ter

- drugim zaposlenim Univerze v Mariboru.

Iz organizacijskih razlogov vas vljudno prosimo, da:

- se zaposleni Univerze v Mariboru na dogodek prijavijo tukaj,

- študenti in diplomanti se prijavijo na e-naslov: raziskujmo@um.si in pri tem OBVEZNO izpolnijo ter dodajo izjavo: »S prijavo na dogodek dajem privolitev za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek ter elektronski naslov) za namen organizacije in izvedbe dogodka.«

Z zgoraj navedeno izjavo soglašate, da vas Univerza v Mariboru sme obveščati o dogodku, na katerega ste se prijavili ter da ste seznanjeni, da se dogodek lahko snema oziroma fotografira, in da soglašate, da se posnetki dogodka in fotografije, posnete na dogodku, lahko uporabijo za javno objavo na spletnih straneh ter socialnih omrežjih Univerze v Mariboru. Z vašimi osebnimi podatki bodo ravnali zgolj zaposleni pri upravljavcu, ki so po funkciji oz. delovnem mestu pooblaščeni za to in sicer skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter evropsko Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vljudno vabljeni!

1uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

Lep pozdrav.

 

[1] V dokumentaciji Javnega razpis so uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

[1] V dokumentaciji Javnega razpis so uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da bodo v sredo, dne 9. 5. 2018 uradne ure v referatu MF potekale samo v dopoldanskem terminu, to je od 9.30 do 11. ure.

 

Hvala za razumevanje.

Referat MF