Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da je prišlo do sprememb v e-urniku, in sicer:

- dne 8. 12. 2016 bo pri predmetu Raziskovanje v klinični praksi imel vse pedagoške aktivnosti prof. dr. Uroš Potočnik;

- dne 15. 12. 2016 bo pri predmetu Raziskovanje v klinični praksi imel predvanja od 16. do 17. ure prof. dr. Ivan Krajnc, nato nadaljuje s pedagoškimi aktivnostmi prof. dr. Jovan Miljkovič;

- dne 19. 1. 2017 bo pri predmetu Raziskovanje v klinični praksi imel pedagoške aktivnosti prof. dr. Ivan Krajnc.

Vse spremembe so ažuirirane tudi v e-urniku.

Vljudno prosimo za razumevanje. Referat MF

Odprt je 11. razpis za štipendije »Za ženske v znanosti« v vrednosti 5.000 eur

Partnerja nacionalnega programa »Za ženske v znanosti«, L'OREAL Slovenija in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, sta objavila že 11. razpis za štipendije »Za ženske v znanosti«.

Nanj se lahko prijavijo raziskovalke, ki niso starejše od 35 let in so v zaključni fazi doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine. Prijave bodo odprte od 10. oktobra do vključno 11. novembra 2016.

Povezava na novico: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_unesco/unesco_loreal_za_zenske_v_znanosti/#c20862

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bil danes, dne 12. 10. 2016 na spletni strani UM : http://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-DR-studij-2016.aspx  objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru - generacija 2016.

Obdobje za oddajo vloge je ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa do vključno 20.10.2016 do 12. ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Vloge prijavitelji dostavijo v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – generacija 2016« ter s polnim naslovom prijavitelja.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do 19. 10. 2016 dobite na elektronskem naslovu: poststudy@um.si .

S spoštovanjem,

 

Referat za študentske zadeve MFUM

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si