Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na predstavitev podatkove baze raziskave SHARE - vseevropske raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi, ki jo bodo prestavili koordinatorji raziskave Share za Slovenijo v petek, dne 12. 5. 2017 ob 15. uri v predavalnici 17 (pritličje) na MFUM. Bazo bosta predstavila dr. Andrej Srakar (vodja znanstvenega dela slovenske raziskave) in mag. Sonja Uršič (operativni vodja projekta SHARE Slovenija) z Inštituta za ekonomska raziskovanja. Predstavitev bo trajala ca. 1 uro, udeležba je brezplačna.

Program predstavitve:

  1. Cilji, potek in značilnosti raziskave SHARE
  2. Podatkovno bazo raziskave SHARE: vsebinska področja, ki so zajeta v vprašalniku (moduli) oz. podatkih
  3. Dostop do podatkov
  4. Primeri uporabe podatkov oz. nekaj raziskovalnih rezultatov

Vljudno vabljeni.

 

Podatkovna baza SHARE je panelna, interdisciplinarna mednarodna baza mikropodatkov o zdravju, socialno-ekonomskem položaju, socialnih in družinskih omrežjih več kot 123.000 posameznikov starih 50 let in več, iz 20 evropskih držav (in Izraela). Slovenija se je v raziskavo vključila leta 2009, ko so se začele priprave na četrti val raziskave, in je do danes izvedla že tri valove raziskave. Podatkovna baza 4. in 5. vala je že dostopna, podatkovna baza 6. vala pa bo dostopna v letošnjem letu. Trenutno se izvaja 7. val raziskave. V tem valu v raziskavi sodeluje 27 evropskih držav in Izrael. Podatki raziskave SHARE so brezplačno dostopni vsem raziskovalcem in študentom, ki zanje zaprosijo. Gre za podatkovno bazo, ki velja za enega najboljših in najpogosteje uporabljenih virov podatkov o staranju v Evropi. Danes raziskavo uporablja že več kot 6 000 znanstvenikov po vsem svetu, izdanih pa je bilo že prek 1,300 znanstvenih člankov z uporabo te podatkovne baze in številne druge podobne publikacije.

Spoštovani,

Univerza v Splitu vabi raziskovalce na začetku kariere, doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem vseh znanstvenih področij na poletno šolo namenjeno izboljšanju znanstvene komunikacije širši javnosti.

Več informacij o prijavi in poletni šoli je na voljo na spletni strani Univerze v Splitu   (http://www.mefst.unist.hr/studies/graduate-school/sssc-2017/4941 )

Rok za prijavo je 1. maj 2017.

 

Referat

Spoštovani,

na Univerzi v Mariboru pripravljamo 19. aprila 2017 delavnico z naslovom »Mentoriranje doktorskih študentov: delovna obveza ali privilegij?«, ki jo bosta izvedla red. prof. dr. Zoran Ren in red. prof. dr. Damijan Mumel.

Mentoriranje doktorskih študentov je eden najzahtevnejših izzivov s katerim se srečujejo visokošolski učitelji pri svojem delu. Za uspešno mentorstvo namreč ni dovolj zgolj lastna znanstvena odličnost, razpoložljiva raziskovalna infrastruktura,  sposobnost vodenja in načrtovanja ter jasnega komuniciranja ampak predvsem partnerski medsebojni odnos med mentorjem in doktorandom.

Vsebina delavnice:

- uvodna motivacija,

- preteklost, sedanjost in prihodnost

- smernice, priporočila in cilji

- primeri dobrih in slabih praks

- skupna razmišljanja.

Prijave in dodatne informacije so na voljo tukaj: https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=46

 

Vljudno vabljeni.

Spoštovani,

 

zaradi pozitivnega odziva na v marcu izveden Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa, bomo tečaj ponovili v mesecu aprilu. Torej, če vam pri pisanju dopisa, poročila, e-sporočila ali pri pripravi ppt-predstavitev ni bilo vseeno, kakšen izdelek daste iz rok, potem je Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa, ki ga pripravljamo na FF UM, kot nalašč za vas. Tečaj je namenjen pedagoškim in nepedagoškim delavcem in doktorskim študentom.

 

Število ur: 4 ure

Cena: 40 evrov

Izvajalki: izr. prof. Alenka Valh Lopert, izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

Izvedba: Filozofska fakulteta UM

Datum: 22. 4. 2017, sobota 9.00–13.00

Več na: http://www.ff.um.si/centri/jezikovno-izobrazevanje.dot, kjer najdete podrobnejšo predstavitev in prijavnico. Tečaj bomo izvedli, če se nanj prijavi najmanj 10 zainteresiranih.

 

Kontakt in prijave: gospa Tanja Grosman na tel. št.: 02/22 93 805, 031/682 579 ali po elektronski pošti: tanja.grosman@um.si.

Spoštovani!

V začetku marca smo vam poslali povezavo na anketo o pisanju znanstvenih del v slovenščini. Raziskovalci, ki so jo pripravili, se vsem, ki ste jo že izpolnili (na vseh štirih javnih slovenskih univerzah vas je bilo takih več kot 400), zahvaljujejo za sodelovanje, obenem pa vabijo vse tiste, ki ankete še niste utegnili pogledati, da to storite. Čas reševanja ankete je 5 minut in 41 sekund.

Anketa se nahaja na povezavi https://www.1ka.si/a/116910in bo odprta do 31. marca.

Lep pozdrav!

 

Nataša Logar

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si