Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 7. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820941 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Celostna analiza nemotoričnih simptomov in znakov Parkinsonove bolezni«.

Predstavitev bo potekala ob 8.30 uri na Oddelku za nevrološke bolezni UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 11. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820888 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Povezava med empatično naravnanostjo in izgorelostjo pri zdravnikih družinske medicine«.

Predstavitev bo potekala ob 12.00 uri na Katedri za družinsko medicino, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 31. 8. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820989 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Vpliv polifenolov na rast in hondrogeno diferenciacijo matičnih mezenhimskih celic pri bolnikih z osteoartrozo«.

Predstavitev bo potekala ob 10.00 uri v sejni sobi Oddelka za ortopedijo, UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 7. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820787 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Imunološki dogodki pri kronični urtikariji in mehanizmi delovanja omalizumaba«.

Predstavitev bo potekala ob 14.00 uri v predavalnici (pritličje) Klinike Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

      

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v ponedeljek, dne 3. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820873 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Povezava med parodontalno in sladkorno boleznijo«.

Predstavitev bo potekala ob 16.00 uri v predavalnici 2N20 na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani študenti in diplomanti MF UM,

 

vabimo Vas k sodelovanju na izpitnem roku izpita CCSE dne 15. 9. 2018.

Rok prijave na izpit je 17. 8. 2018. Vse informacije o izvajanju izpita in prijavi so na voljo na spletni strani: http://www.mf.uni-mb.si/si/center-za-izobrazevanje/o-izpitu-ccse

 

Lep pozdrav,

Asist. Monika Sobočan, dr. med.
Koordinatorica Centra za izobraževanje v medicini