Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v ponedeljek, dne 24. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820916 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Pregled materialov za kritje površine jedra titanijevih dentalnih implantatov, njihove lastnosti in možnosti uporabe«.

Predstavitev bo potekala ob 10.00 uri v predavalnici 2N20 (II. nadstropje) na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v sredo, dne 19. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30811668 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Izpostavljenost bisfenolu A in njegov vpliv na zdravje ljudi«.

Predstavitev bo potekala ob 15.00 uri na NIJZ, Trubarjeva 2, Ljubljana.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 25. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820859 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Vpliv joge na avtonomni živčni sistem v nosečnosti«.

Predstavitev bo potekala ob 13.00 uri v seminarski sobi (II. nadstropje) Oddelka za perinatologijo UKC Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

Spoštovani,

dovolite, da vas ponovno informiramo o Javnem razpisu za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2018/2019. Rok za oddajo prijave je do 28. 9. 2018 do 12. ure.

Na letošnji razpis se prijavijo tudi študenti, ki so imeli v študijskem letu 2017/2018 sofinanciran letnik študija po lanskem javnem razpisu »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017«, ob izpolnjevanju pogoja, da so redno napredovali v višji letnik.

Študenti, ki so bili v študijskem letu 2017/2018 skladno lanskim razpisom rangirani med 30 % najvišje ocenjenih prijaviteljev, se po letošnjem razpisu NE prijavljajo za sofinanciranje doktorskega študija, saj so jim bila odobrena sredstva za kritje stroškov šolnine za vse letnike do konca doktorskega študija. Univerza bo za te študente preverila le pogoj »redno napredovanje v višji letnik«.

Študenti, ki so bili izbrani na Javnem razpisu za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2016 se na letošnji razpis ne prijavljajo, saj so imeli/imajo odobreno sofinanciranje doktorskega študija za vse letnike študija.

Več o razpisu najdete tukaj: https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-doktorskega-študija-2018.aspx

Referat MF UM

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v četrtek, dne 20. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30821021 predstavil/-a Seminar I z naslovom »Globoke nevronske mreže in umetna inteligenca ter Fieldsova bolezen«.

Predstavitev bo potekala ob 10.00 uri v predavalnici G2-001 na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v petek, dne 21. 9. 2018 potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo študent/-ka z vpisno številko 30820929 predstavil/-a Seminar I z naslovom »In vitro modeli pankreasa«.

Predstavitev bo potekala ob 12.00 uri v predavalnici 2N20 na Medicinski fakulteti UM, Taborska 8, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.