Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Podiplomski študij

Spoštovani,

Objavljamo razpis "Za ženske v znanosti"

Raziskovalke, ki so v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine, se lahko na razpis prijavijo do vključno 3. novembra 2017. Po izboru uglednih slovenskih znanstvenikov bodo štipendije prejele tri najperspektivnejše raziskovalke. Prijavni obrazec je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, med Aktualnimi javnimi razpisi (www.mizs.gov.si).

Dodatne informacije o programu: Barbara Urbanija, tel: +386 (0)1 478 4799 ali e-mail: barbara.urbanija@gov.si.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 26. 9. 2017 v sklopu obveznosti podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo ANDREJ TRAMPUŽ predstavil Seminar I z naslovom »Pomen sonikacije v diagnostiki okužb vsadkov«.

Tutor/mentor je red. prof. dr. Milan Brumen, moderator je doc. dr. Nina Gorišek Miksić, dr. med.

Predstavitev bo potekala ob 10. uri v predavalnici 2N16 na MFUM, Taborska 8, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 26. 9. 2017 v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo MARKO LIPOVEC predstavil Seminar I z naslovom »Rekonstrukcija dojke, predstavitev metod«.

Tutor/mentor je izr. prof. dr. Andrej Čretnik, dr. med., moderator je doc. dr. Arpad Ivanecz, dr. med..

Predstavitev bo potekala ob 9.00 uri v predavalnici 2N20 na MFUM.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

                                                              

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v četrtek, dne 21. 9. 2017 v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo JOŽEF MAGDIČ predstavil Seminar I z naslovom »Metode za spremljanje poteka recidivno reminentne multiple skleroze«.

Tutor/mentor je izr. prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med., moderator je doc. dr. Tomaž Šeruga, dr. med..

Predstavitev bo potekala ob 9.00 uri na Oddelku za radiologijo UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo v torek, dne 26. 9. 2017 v sklopu obveznosti prvega letnika podiplomskega študija Biomedicinska tehnologija potekala predstavitev Seminarja I, in sicer bo NERMIN SULJIĆ predstavil Seminar I z naslovom »Farmakoterapevtski pristopi v zobozdravstvu«.

Tutor/mentor je doc. dr. Uroš Maver, mag. farm., moderator je izr. prof. dr. Saška Lipovšek, prof. bio. in kem..

Predstavitev bo potekala ob 12.00 uri v predavalnici 2N20 na MFUM.

Vljudno vabimo vse študente podiplomskega študija in ostale na navedeno predstavitev.

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si