Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Spoštovani,

obveščamo vas, da je za predstavitev vašega dela na seminarju v petek, 17. 5. 2019, pri predmetu Biofizika potrebno oddati kratko predstavitev seminarja (na 1 – 2 straneh), ki ga bomo objavili na Moodlu.

V kratko predstavitev seminarja vključite:

  • osnovne podatke o seminarju (naslov, mentor, področje...),
  • osnovna ideja in namen seminarja,
  • vaša izhodišča in hipoteze, posebej izpostavite vaše dosedanje delo in morebitne originalne prispevke (vaše rezultate),
  • možnosti nadaljnjega raziskovalnega dela.

Kratko predstavitev vašega seminarja pošljite v PDF formatu na naslov: marko.marhl@um.si do četrtka, 16. 5. 2019, do 20h.

Če želite, lahko nekaj izvodov tudi natisnete za morebitne poslušalce, ki nimajo dostopa do Moodla. Izvedbo vaše predstavitve načrtujte za ca. 10 minut.

Z lepimi pozdravi,

Marko Marhl