Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da bo izpit Oftalmologija 19. 6. 2018 ob 13. uri potekal v predavalnici 1N6 na Medicinski fakulteti UM, in ne na UKC kot prvotno sporočeno.

 

Lep pozdrav,

Referat MF

Spoštovani,

v primeru, da bi želeli priti na govorilno uro v ponedeljek, 11.6.2018, prof. dr. Marhl prosi, da ga predhodno kontaktirate na e-mail.

 

referat

Spoštovani,

 

objavljamo rezultate 2.kolokvija iz Molekularne biologije in genetike in sporočilo prof. dr. Kokalj Vokačeve:

 

Kolokvij so opravili vsi študenti, ki so pisali  15 točk in več. Vsi ti študenti lahko pristopijo k zadnjemu kolokviju, ki bo 19.6. ob 10.00 v času rednega izpitnega roka. Vsi, ki boste pisali 3. zaključni kolokvij, se morate obvezno prijaviti na izpitni rok!

 

Lep pozdrav,

Referat MF

 

Spoštovnai,

 

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je objavljen razpis v podporo internacionalizaciji visokega šolstva:

(dodajamo poudarke, za natančnejše informacije si preberite celotno besedilo razpisov)

 

Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR)

  • Predmet: štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini (in so navedeni na seznamu, ki je dostopen na spletni strani razpisa in se bo redno osveževal v skladu s 3. točko javnega razpisa).  
  • Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini s pričetkom od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018. 
  • Sofinanciranje: neposredni stroški obiska (nastanitev, prehrana in drugi neposredni stroški v času obiska ter potni stroški od prebivališča v Sloveniji do kraja obiska – oboje se določi glede na državo obiska).
  • Vlagatelj je študent! Pridobi lahko sredstva za največ en obisk.
  • Rok za oddajo vlog: odprti rok, traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 9. 2018.

 

 

Referat

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si