Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da bo nadomeščanje danes odpadlega seminarja za 1. skupino (1S1 - 1S4) pri predmetu Biokemija s kemijo potekalo tako, da bo seminar v naslednjih dveh terminih (23.10. in 6.11.2017) potekal dve polni uri.

 

Lep pozdrav,

Refeat MF

Spoštovani!

V petek, 6.10. je na osnovno tematiko izgorevanja zdravstvenega osebja in še zlasti zdravnikov organizirana na naši fakulteti mednarodna konferenca. Ker je tematika Izgorevanja ena pomembnejših sestavnih vsebin predmeta Zdravstvena psihologija v 2. letniku študija Splošne medicine MF UM je prav, da predstavitvam različnih avtorjev prisluhnejo tudi študenti drugega letnika, ki se bodo s to tematiko kmalu srečali tudi pri preverjanju znanja. V ta namen tisti, ki se bodo  iz letnika lahko udeležili posameznih predavanj, prijavijo svojo prisotnost ob vhodu pred avditorij.

Vljudno vabljeni. Želimo vam obilico novega znanja, koristnih spoznanj in prijetnih druženj!

Za OOK, nosilka predmeta Zdravstvena psihologija:  doc.dr. Rakovec-Felser Zlatka, spec.klin.psih.

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da bo naslednja podelitev diplom diplomantom EMAG Splošna medicina na MF UM v petek, 1. 12. 2017 ob 9.00 uri.

 

Referat

 

Spoštovani,

 

objavljamo končni seznam za izvedbo izbirnih predmetov 6. letnika.

 

  A. Izbirni predmeti 6. letnika, kjer se bodo študenti 6. letnika priključili študentom nižjih letnikov (POZOR: izvedba v letnem semestru!)
1 Izbrane vsebine in novosti v kirurgiji (3. letnik)
2 Izbrane vsebine in novosti v družinski medicini (4. letnik)
3 Izbrane vsebine in novosti v anesteziologiji (5. letnik)
4 Izbrane vsebine in novosti v ginekologiji in porodništvu (5. letnik)
5 Izbrane vsebine in novosti v psihiatriji (5. letnik)
6 Tropska medicina (5. letnik)
7 Izbrane vsebine in novosti v oftalmologiji (4. letnik)
8 Kirurški vidiki v izrednih razmerah (5. letnik)
9 Simulacije endoskopskih in UZ preiskav v interni medicini (5. letnik)
   
   
   
  B. Izbirni predmeti 6. letnika, ki se bodo izvajali v zimskem semestru / termini po dogovoru
1 Izbrane vsebine in novosti v onkologiji in radioterapiji
2 izbrane vsebine in novosti v dermatovenerologiji
3 Izbrane vsebine in novosti v nevrologiji
4 Nastanek in vrsta bolečine
5 Izbrane vsebine in novosti v radiologiji
6 Medicinska tehnologija
7 Sporočanje in vzpostavljanje odnosa med zdravnikom in bolnikom
8 Izbrane vsebine in novosti v geriatriji

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si