Stran uporablja piškotke

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Dodiplomski študij

Spoštovani

Vljudno prosimo, da v referat do vključno ponedeljka, 16.10.2017 preko e-pošte referat.mf@um.si  sporočite obvezno menjavo izbirnih predmetov skladno s spodnjim sklepom KŠZ MF UM z dne 12.10.2017:

SKLEP:

Študentom 2. letnika, ki so izbrali izbirni predmet Izbrane vsebine in novosti v mikrobiologiji, ki se v 2017/18 zaradi premajhnega števila prijav ne bo izvajal, se ponudijo sledeči izbirni predmeti 2. letnika: Izbrane vsebine in novosti v fiziologiji, Izbrane vsebine in novosti v farmakologiji s toksikologijo in Komuniciranje v medicini.

V kolikor do navedenega termina ne boste javili spremembe, bomo prerazporeditev opravili v referatu!

Referat

Spoštovani

Vljudno prosimo, da v referat do vključno ponedeljka, 16.10.2017 preko e-pošte referat.mf@um.si  sporočite obvezno menjavo izbirnih predmetov skladno s spodnjim sklepom KŠZ MF UM z dne 12.10.2017:

SKLEP:

Študentom 1. letnika, ki so izbrali izbirne predmete Izbrane vsebine in novosti v biokemiji, Izbrane vsebine in novosti v biofiziki ter Osnove prava in ekonomike, ki se v 2017/18 zaradi premajhnega števila prijav ne bodo izvajali, se ponudijo sledeči izbirni predmeti 1. letnika: Izbrane vsebine in novosti v histologiji in embriologiji, Izbrane vsebine in novosti v genetiki in genomiki, Izbrane vsebine in novosti v anatomiji, Medicina in šport 1 ter Izbrane vsebine in novosti v molekularni biologiji.

V kolikor do navedenega termina ne boste javili spremembe, bomo prerazporeditev opravili v referatu!

 

Referat

 

Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor

Tel: +386 (2) 2345 821
Fax: +386 (2) 2345 820
E-pošta: mf@um.si